Parvekesaneeraus

Parvekeremontit taloyhtiöiden paikallavalettuihin parvekkeisiin.

Teemme parvekeremontteja Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, pääkaupunkiseudulla ja koko Uudellamaalla. Parvekesaneeraus tehdään yleensä julkisivuremontin yhteydessä yhteistyössä julkisivu-urakoitsijan kanssa. Teemme myös itsenäisesti pienempiä urakoita kuten esimerkiksi osakasparvekkeita. Tutustu palveluumme.

Millaisia parvekkeita korjaamme?

Parvekkeet ovat olennainen osa asuin- ja liikekiinteistöjen julkisivua ja asumisviihtyisyyttä. Korjaamamme parvekkeet ovat osa kiinteistön kantavia rakenteita, joiden kestävyyteen ja kuntoon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Korjaamme erityisesti paikallavalettuja parvekkeita, jotka jaotellaan rakennuksen rungosta ulkoneviin tai sisäänvedettyihin parvekkeisiin. Näiden parvekkeiden kannatusmenetelmänä toimii usein ratakiskot tai muototeräspalkit jotka on kiinnitetty joko kiinteistön paikallevalulaattaan tai vanhemman arvokiinteistön paksuun tiiliseinään. Näissä parvekkeissa on yleensä joko teräskaiteet tai betonikaiteet ja mahdollisesti joitain verhouslevyjä.

Mitä parvekesaneerauspalvelumme sisältää?

Parvekeremontti on monivaiheinen prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta ja siksi tarjoamme apuamme jo ennen varsinaista parvekkeiden saneerausta. Parvekeasiantuntijallamme Karl Giskellä on 20 vuoden käytännön kokemus erilaisten paikallavalettujen parvekkeiden ongelmien ratkaisemisesta. Ota yhteyttä Karliin jos haluat apua jo projektin suunnitteluvaiheessa.

Sen lisäksi tulemme yleensä mallintamaan parvekkeet ennen purkujen aloittamista, jotta voimme toteuttaa uuden parvekkeen esteettisen ulkonäkön tarvittaessa täsmälleen samalla tavalla kuin aikaisemmin. Teemme myös tarvittaessa purku- ja piikkaustöitä.

Lue alta yksityiskohtaisemmin jokaisesta vaiheesta.

Paikallavalu-urakoitsija Karl Giske parvekesaneeraus asiantuntija City Restor Finland Oy

Parvekesaneerauksen asiantuntija Karl Giske

Tarjoamme suunnittelijoille käytännön asiantuntija-apua jo parvekesaneerausken suunnitteluvaiheessa. Kymmenien projektien aikana meille on kertynyt hyvä käsitys siitä mikä toimii parhaiten ja näin voimme omasta puolestamme varmistaa että suunnittelijalla on kaikki viimeisimmät käytännön tiedot saneeraussuunnitelman toteuttamiseksi. Tämä apu voi kattaa muun muassa materiaalivalinnat, rakennusmenetelmät ja työvaiheiden ketjuttamisen parhaat käytännöt. Olemme usein tarjonneet apua osakasparvekkeiden toteuttamisen käytännön ratkaisuista. Joskus pienikin käytännön vinkki voi auttaa.

Ennen purkutöiden aloittamista suoritamme purettavan parvekkeen mallintamisen muottitöitä varten. Tämä mahdollistaa muottien suunnittelun ja toteutuksen niin, että uusi parveke vastaa täsmälleen alkuperäisen parvekkeen ulkonäköä ja mittoja.

Purku- ja piikkaustyöt ovat ensimmäisiä konkreettisia toimenpiteitä parvekesaneerauksen toteutuksessa. Tässä vaiheessa puretaan vanha parveke turvallisesti, varmistaen, että rakennuksen muut osat eivät vahingoitu. Purkutyöt sisältävät betonirakenteiden, kaiteiden ja muiden parvekkeen osien irrottamisen. Piikkaustyöt suoritetaan tarkasti ja ammattitaidolla, jotta alue on valmis uuden parvekkeen rakentamiseen. Piikkaustyö tehdään eri laajuudessa eri saneeraustavoissa.

Parvekkeiden korjausprosessi City Restor Finlanf

Parvekkeiden korjausprosessi

Parvekesaneerauksen toteuttaminen alusta loppuun vaatii tiimiltämme moniammatillista osaamista.

 • teemme tarkat mitoitukset ja parvekkeiden asemoinnin suhteessa julkisivuun
 • asennamme uudet kiinnitykset ja kunnostamme vanhat
 • teemme betonimuottityöt ja raudoitukset
 • sen jälkeen hoidamme parvekkeiden betonoinnin, jälkikäsittelyn sekä pinnoitukset
 • viimeiseksi asennetaan uudet kaiteet ja muuta tarvittavat parvekkeen lisävarusteet

Lue alta tarkemmin kaikista työvaiheista

Uusien kiinnitysten asennuksen yhteydessä tarkistamme ensin olemassaolevan laatan ja valmistelemme sen uusia kiinnityksiä varten. Usein paikallavaletuissa parvekkeissa on jo ennestään ratakiskot. Näiden lisäksi saatetaan asennetaan tarvittavaessa ankkurit tai muut kiinnitysrakenteet, jotka voivat olla välttämättömiä uuden rakenteen kiinnityksessä. Kiinnityselementit, kuten pultit tai tapit, injektoidaan huolellisesti varmistaen, että ne ovat tukevasti kiinni rakenteessa. Vanhat kiinnitykset suojataan ruosteen- ja korroosionestoaineilla.

Uusien parveke raudoitus kiinnitysten asennus kerroslaattaan City Restor Finlanf

Olemme mallintaneet vanhat parvekkeet ennen niiden purkua. Mallien avulla voimme toteuttaa täsmälleen saman näköiset parvekkeet. Toisinaan parvekkeen rakenteeseen tai ulkonäköön tehdään parannuksia, jotta vanhat “virheet” eivät toistu. Muotit toteutetaan huolellisesti ja tuetaan tukevasti valitulla tukimenetelmällä. Muotit rakennetaan niin että parvekkeiden etuosat ovat pystysuorassa suhteessa toisiinsa kun niitä katsotaan alhaalta päin. Eli parvekkeet eivät hammasta eteen eikä sivulle. Muoteissa käytetään tarvittaessa imupaperia betoniliiman poistoon parvekkeen alupinnalta. Muotteihin asennetaan tarvittavat varaukset, kaiteen kiinnitystä varten kierretangot ja esimerkiksi ulosheittoputket.

Betonimuottityöt paikallavalu parvekkeeseen City Restor Finlanf

Raudoitus tehdään nykyään ruostumattomasta teräksestä. Se tarjoaa paremman lujuuden sekä minimoi korroosion riskiä. Raudoitusverkot ja reunavahvikkeet asennetaan muotteihin niin että suojabetonin paksuus on täsmälleen suunnitelmien mukainen, näin varmistaen laatan kestävyyden ja rakenteellisen eheyden koko sen eliniän.

Raudoitus-tyot-paikallavalu-parvekkeeseen-City-Restor-Finlanf

Betoni valitaan korjaussuunnitelman perusteella ja on yleensä K30 – K35. Betoni lasketaan varovasti muottien sisään, varmistaen, että se leviää tasaisesti ja ilmakuplat poistetaan täryttämällä. Betoni tasataan ja hierretään muottien mukaisesti. Betoni jälkihoidetaan valun jälkeen halkeilun ehkäisemiseksi.
Betonointi paikallavalu parvekkeeseen City Restor Finlanf

Betonin kuivuttua muotit poistetaan varoen, ettei betonipintaa vahingoiteta. Sen jälkeen suoritetaan betonipintojen viimeistely, kuten saumojen siistimisen, parvekkeiden maalaukset, parvekkeen pohja- ja otsapintojen maalaukset ja lattian pinnoitukset.

Parvekkeen jälkikäsittely uusimisen jälkeen City Restor Finland

Uusien tai kunnostettujen kaiteiden asennusvaiheessa huolehdimme myös parvekkeen peltilistojen ja verhouslevyjen asentamisesta. Kaikkien asennettavien osien, kuten kaiteiden, listojen ja levyjen, tulee olla turvallisuusmääräysten mukaisia ja kiinnitettävä tukevasti. Usein myös vaatteiden tuuletuskoukku asennetaan tässä vaiheessa.
Parvekkeen kaiteiden asennus City Restor Finlanf

Parvekeremontti alkuun – mitä ensimmäiseksi?

Parvekeremontin tarpeen selvittäminen

Parvekeremontin tarve määritellään rakennekohtaisesti kuntotutkimuksen avulla. Se ei rajoitu pelkästään näkyviin vaurioihin, vaan tarkastelee myös mahdollisia piilossa olevia vaurioita, niiden syitä, laajuutta, vaikutuksia ja etenemistä.

Systemaattinen kuntotutkimus auttaa määrittämään kuinka suuri korjaus tehdään ja milloin se kannattaa tehdä. Tutkimus auttaa myös ehkäisemään remontin epäonnistumisen riskejä, kun selvitetään selkeät syyt vaurioitumisen syihin sekä mitoitetaan remontti oikeasuhtaisesti eli ehkäistään ylikorjaamista ja alikorjaamista.

Nämä seikat muodostavat perustan parvekesaneerauksen suunnittelulle ja toteutukselle, ja niiden avulla voidaan varmistaa, että korjaukset ovat sekä teknisesti että taloudellisesti perusteltuja.

Syitä parvekesaneerauksen aloittamiseen

 • raudoitteiden korroosio
 • betonin rapautuminen
 • kiinnitysten, kannatusten ja sidontojen vauriot
 • kosteustekniset ongelmat
 • kaiteiden vauriot
 • pintakäsittelyjen vauriot
 • parvekkeen halkeilu ja muodonmuutokset
 • käytön aiheuttama vaurioituminen

Kuntotutkimus

Taloyhtiön suunnittelutoimistolla teettämän kuntotutkimuksen avulla määritellään parvekkeiden saneeraustarve, menetelmä ja aikataulu. Seuraavassa on yhteenveto kuntotutkimuksen prosessista ja löydöistä:

Ensimmäinen vaihe korjaushankkeen suunnittelussa on määrittää korjaustarve. Tärkeää on selvittää paitsi näkyvät vauriot myös piilossa olevat vauriot niiden syitä, laajuutta, vaikutuksia ja etenemistä myöten. Tämä tieto on välttämätöntä rakenteiden suojaustarpeen arvioinnissa ja korjausten ajoituksessa​​.

Parvekkeiden kuntotutkimuksessa vaaditaan perusteellista tietoa kohteen rakenteista, toiminnasta, kestävyydestä pitkällä aikavälillä sekä havaituista vauriotuismismekanismeista. Kuntotutkimus toimii jatkossa korjaussuunnittelun lähtökohtana.

Kuntotutkimuksessa kerätään tietoja parvekkeen vaurioitumisesta useista eri lähteistä, kuten suunnitteluasiakirjoista, silmämääräisistä tarkastuksista, kenttätutkimuksista sekä laboratotiotutkimuksista. Kuntotutkimuksen tärkein vaihe on tulosten analysointi, jossa arvioidaan tutkittujen rakennusosien kunto ja korjaustarve​​. Kukin rakenne osa tulee tutkia myös erikseen.

Korjaustavan valinnassa tulee ottaa huomioon kuntotutkimuksen tulokset sekä valita teknisesti soveltuvat korjausvaihtoehdot. Onnistuneen korjaushankkeen edellytyksenä on valita korjausvaihtoehto, joka parhaiten täyttää tilaajan vaatimukset​​. Alta löydät eri tapoja saneerata parvekkeita.

Korjauksen jälkeiseen käyttöikään huomioidaan uusien vaurioiden syntymisen estäminen, korjaustuotteiden kestävyys sekä ulkonäöllinen ja arkkitehtoninen käyttöikä. Korjaustavan käyttöikään vaikuttavat monia tekijöitä, kuten materiaalien kestävyys ja korjatun rakenteen säännöllinen huolto​​.

Korjaustavan valintavaiheessa laaditaan kustannusarvio, joka perustuu korjaustoimenpiteiden perusteellisuuteen ja ottaa huomioon tarvittavat materiaalit, työmäärän ja muut kustannukset. Tarkempi kustannusarvio voidaan laatia yksityiskohtaisemman korjaussuunnitelman perusteella​​.

Parvekeremontin ajoittaminen

KorjaustapaKäyttöikä
Huoltomaalaus10-15 vuotta
Suojaava pinnoitus15-20 vuotta
Perusteellinen paikkaus ja pinnoistuskorjaus15-20 vuotta
Laatan valukorjaus + vedeneristys20-25 vuotta
Verhouskorjaukset30-50 vuotta
Osittainen uusiminen15-30 vuotta
Kokonaan uusiminen 50-60 vuotta

Eri parvekesaneeraustavat työn laajuuden mukaan

Parvekkeiden säilyttävät korjaukset

Parvekkeiden säilyttävissä korjauksissa pyritään säilyttämään vanhan rakenteen ulkonäköä, ominaisuuksia ja toimintatapaa mahdollisimman pitkälle. Nämä korjaukset voidaan jaotella seuraaviin kategorioihin:

 • Paikkaus- ja pinnoituskorjaukset
 • Valukorjaukset
 • Vedeneristys ja vedenpoistojärjestelmän korjaukset

Vaurioituneen rakenteen verhouskorjaukset

Verhouskorjausmenetelmässä vanha parvekerakenne verhotaan uudella pintarakenteella. Tämä voidaan toteuttaa asentamalla erilaisia julkisivulevyjä parvekkeen pieliseiniin ja vanhoihin betonikaiteisiin.

Nämä levyt kiinnitetään rankarakenteeseen, joka yleensä valmistetaan teräksestä tai alumiinista. Yleensä levyt kiinnitetään parvekerakenteisiin ruuveille, niiteillä tai liimaamalla. On tärkeää huolehtia vanhan rakenteen ja levyn väliin jäävästä tuuletusvälistä, jotta kosteus voi poistua raketeesta. Levyjen saumat voidaan toteuttaa joko avosaumoina tai ne tiivistetään saumamassoilla. Verhouskorjauksella annetaan vanhalle parvekkeelle uusi ulkonäkö ja suojataan sitä uusilta vaurioilta.

Osittain purkavat korjaukset

Osittainen uusiminen on suositeltavaa silloin kun pahoin vaurioituneet osat eivät ole enää teknisesti tai taloudellisesti kannattavasti korjattavissa. Osittaisessa uusimisessa voidaan uusia kokonaan vaurioitunut rakenne tai vain osa siitä. Täytyy kuitenkin huomioida, että joissain tapauksissa esimerkiksi pelkästään parvekelaatan uusiminen ei ole mahdollista ilman muun parvekerakenteen purkamista ja uusimista.

Kantavien rakenteiden, kuten pilarien, osittainen uusiminen voi olla tarpeen, jos ne ovat vaurioituneet tai menettäneet kantavuutensa. Purkusuunnitelmassa täytyy tällöin olla selkeä suunnitelma kuorman siirtämisestä ettei rakenteen vakaus häiriinny.

Toinen yleinen osittain uusiminen on parvekekaiteiden uusiminen turvallisuussyistä tai vanhojen kaiteiden heikon kunnon vuoksi.

Osittainen uusiminen tarjoaa mahdollisuuden korjata pahoin vaurioituneet osat ja parantaa parvekkeen toimivuutta, samalla kun muut rakenteet säilyvät ennallaan. Tämä voi olla taloudellisesti järkevä vaihtoehto verrattuna koko parvekkeen täydelliseen uusimiseen.

Vaurioituneen rakenteen täydellinen uusiminen

Kokonaan uusiminen tarkoittaa vanhojen huonokuntoisten parvekkeiden purkamista ja uusien parvekkeiden rakentamista tilalle. Yleensä vanhoihin arvokiinteistöihin rakennettaan samanlaiset paikallavalu parvekkeet kuin siinä oli aikaisemminkin.

Kokonaan uusituilla parvekkeilla on mahdollista parantaa sekä teknisiä ominaisuuksia että ulkonäköä, ottaen kuitenkin huomioon kaupunkikuvalliset vaatimukset ja esteettiset rajoitukset.

Parvekeremontin – parvekesaneerauksen hinta

Korjaustavan valintavaiheessa laaditaan kustannusarvio, joka perustuu korjaustoimenpiteiden perusteellisuuteen ja ottaa huomioon tarvittavat materiaalit, työmäärän ja muut kustannukset. Tarkempi kustannusarvio voidaan laatia yksityiskohtaisemman korjaussuunnitelman perusteella​​.

Ota yhteyttä

Parvekesaneeraus ja paikallavalu asiantuntija Karl Giske City Restor Finland Oy

Karl Giske

Karl Giske:llä on 20 vuoden kokemus rakennusten paikallavalurakenteiden kunnostuksesta ja uusimisesta.